Jak se vyrábí nábojnice

24. dubna 2022

Lidé se občas ptají, jak se vyrábí nábojnice. Samotný princip tažení z mosazného plechu asi není žádným tajemstvím ale vyrobit kvalitní nábojnice není zase tak jednoduché jak by se mohlo zdát. Je zapotřebí mnoha kroků a dodržení technologických postupů pro vytvoření kvalitní nábojnice, která poskytne střelci maximální konzistenci. Pro osvětlení procesu výroby si ukážeme výrobní proces jednoho z nejuznávanějších výrobců nábojnic - firmy PETERSRON CARTRIDGE.

Níže uvedené kroky ukazují proces výroby mosazných nábojnic od počátečního mosazného materiálu, přes proces kalíškování, až po konečné žíhání ústí a krčku.

1. Výroba mosazi

Každá nábojnice začíná svou životní pouť jako cívka mosazného plechu. Mosaz je slitina mědi a zinku spolu s několika stopovými prvky. Konkrétní typ mosazi, který firmy vyrábějící nábojnice používají k výrobě, se nazývá C260, nebo také „Nábojnicová mosaz“. Obrázek ukazuje několik mosazných a měděných cívek připravených k dalšímu zpracování ve výrobním procesu.


 

2. Proces kalíškování

Široké mosazné svitky jsou rozřezány na užší mosazné svitky připravené ke zpracování v kalíškovacích lisech. Na obrázku vidíte svitek mosazi, který prochází kalíškovacím lisem. Kalíškovací lis je obvykle lis s větším počtem raznic (tažníků), díky čemuž je možné vyrábět kalíšky velmi vysokou rychlostí. Po kalíškování jsou kalíšky zachyceny ve sběrných nádobách a mosazný šrot, který zbyde, se následně znovu roztaví, aby se vytvořily další cívky.

 

3. Hotové kalíšky

Kalíšky jsou velmi pevné a jsou o poněkud širší než hluboké. Všimněte si vyvýšeného hřbetu na horní hraně kalíšku. Jak se kalíšek vytahuje do tvaru budoucí nábojnice, stávají se tyto hřbety výraznějšími.


4. První tah

Takto vypadá kalíšek po průchodu prvním ze tří tahů. Kalíšek je nyní o něco vyšší a podstatně užší. Kalíšek pak musí být žíhán nebo být ohřát, aby se obnovila struktura zrn deformovaných při tažení a mohlo pokračovat další tváření (prodlužování) kalíšku. Kalíšek je potřeba před dalším tažením očistit od použitého maziva.

 

5. Druhý tah

Kalíšek nyní prošel druhým ze tří vytahovacích lisů. Kalíšek je nyní mnohem hlubší než široký a začíná vypadat jako uzavřená trubice. Stejně jako u prvního tažení bude třeba kalíšek před dalším prodlužováním znovu vyžíhat a vyčistit.

 

6. Třetí tah

Po třetím tahu prodloužený kalíšek dosáhne své celkové délky a začíná být považován za nábojnici. Všimněte si, jak nerovný je vrch kalíšku. To je částečně způsobeno strukturou zrna v bočních stěnách, stejně jako změnami tloušťky bočních stěn kalíšku. Je třeba poznamenat, že není obvyklé vidět pouzdro v této podobě, protože ještě před opuštěním třetího tažného lisu je vrchní část odtraněna.

 

7. Oříznutí

Zde je zobrazen mosazný prstenec odříznutý z horní části trubky v předchozím kroku. Odstraněním přebytečného materiálu v horní části trubky získáme trubku dokonale oříznutou na délku vhodnou pro další tvářecí operaci. Trubka se opět musí zbavit nečistot před tím, než je na ní proveden další krok tvářecího procesu.


8. Vytvoření lůžka pro zápalku a dna nábojnice

Vytvoření lůžka pro zápalku a aplikace dnového razidla na dno nábojnice jsou ve skutečnosti dva samostatné kroky. Za prvé, nábojnice je v podstatě „naražena“ do kapsovacího nástroje. Tento krok vytvoří lůžko pro zápalku ve spodní části nábojnice, kde má být zápalka usazena. Poté je nábojnice předána ke dnovému razidlu, které zplošťuje spodní část nábojnice a vyrazí do dna nábojnice označení výrobce a ráži opětovným „naražením“ nábojnice na reliéf razidla. Před předáním nábojnice k dalším krokům tvářecího procesu je nutné opět nábojnice řádně očistit.

 

9. Řezání drážky pro vytahovač

Po ukončení této operace získáme polotovar nábojnice s lůžkem pro zápalku a drážkou pro vytahovač. Tato operace je velmi podobná práci na horizontálnímu soustruhu. Nábojnice je upnuta na vřetenu a otáčí se vysokou rychlostí, zatímco je k němu přitlačována profilová fréza. Při styku otáčející se nábojnice s břity profilové frézy je třískovým obráběním vytvořena drážka pro vytahovač. Před dalším krokem výrobního procesu musí být polotovar nábojnice znovu vyžíhán, aby se uvolnila struktura zrn v kovu a vrátila do stavu umožňujícího další tváření..

 

10. První zúžení

Zde zobrazený polotovar nábojnice prošel prvním kuželovým lisem. Jak vidíte, začíná se ukazovat profil krčku a ústí nábojnice. Polotovar se také začal zužovat a získávat tak lahvičkový tvar.

 

11. Druhé zúžení

Polotovar nábojnice po průchodu druhým krokem v rámci operace zúžení. Jak můžete vidět, tělo, rameno a krček se nadále tvarují do svých konečných rozměrů.

 

12. Třetí zúžení

Po třetím zužovacím kroku je polotovar nábojnice zúžen na konečné rozměry těla, krčku a ústí. Celková délka je však stále příliš dlouhá a ještě nemá otvor pro výšleh zápalky - zátravku. Před dalším krokem je třeba polotovar znovu omýt pro odstranění zbytků mazadel.


13. Oříznutí na správnou délku

Nábojnici je nyní nutné zkrátit na správnou délku. Použití speciálně navržených tvrdokovových fréz spolu s častou výměnou frézy zabraňuje tvorbě otřepů na vnitřní i vnější straně ústí nábojnice.


14. Proražení zátravky

Další z potřebných operací je vyražení otvoru pro výšleh zápalky - zátravky. Přesnost  proražené zátravky má obrovský vliv na konzistentnost výkonu hotové nábojnice. Velmi kvalitní nábojnice budou mít přesně vyraženou zátravku, která je bez otřepů a natržení. Je také důležité, aby měl otvor pro výšleh jednotnou velikost u všech nábojnic.


15. Žíhání ústí a krčku

Žíhání ústí a a krčku každé nábojnice je důležité pro zajištění správného usazení střely a rovnoměrné výtahové síly projektilu když je z nábojnice vystřelen. U Peterson Cartridge je využíváno spíše indukční žíhání než žíhání plamenem. Na rozdíl od žíhání plamenem je při použití indukčního žíhání možné regulovat teplotu aplikovanou na každou nábojnici s přesností na jeden stupeň.

 

16. Mytí a čištění

Považujeme za nutné také zmínit naše mycí procesy. Jak si dokážete představit, nepoužíváme běžné mýdlo k čištění našich produktů mezi jednotlivými procesy. Naše mycí chemikálie jsou kombinací kyselin, detergentů a sloučenin proti zakalení, které účinně odstraňují mazivo používané v našich procesech tažení a zároveň odstraňují jakýkoli povlak, který se mohl vytvořit během našich výrobních operací. Naše mycí chemikálie a procesy toto vše dělají a přitom zajišťují, že nábojnice, které obdržíte, budou mít krásný lesk leštěné mosazi.

 

 

photophoto
sportdefence.cz
mapSpecializovaná výdejní místa
pinSport & Defence
K Žižkovu 97/5 ev. č. 104, 190 00 Praha 9
Vytvořil binargon.cz
Čeština
cz
English
en
German
de