Sport & Defence s.r.o.

velkoobchod,maloobchod sportovních potřeb

Otevřený dopis ministru vnitra

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace se snahami komise pro odzbrojení, rozhodl jsem se napsat otevřený dopis ministru vnitra. Situace opravdu není dobrá a díky manipulace s fakty, zkreslováním statistik a lobbingu skutečně hrozí, že komise prosadí své zrůdné myšlenky. Zákaz poloautomatických zbraní v civilní sféře je jen vrchol ledovce a nikdo si nemůže být jistý, že tím vše skončí. Naopak jsem přesvědčen, že tím vše jen začíná. Neváhejte proto a hlasitě se domáhejte svých práv.

Otevřený dopis

Vážený pane ministře,

10. června Vás čeká hlasování o navrhované směrnici EU týkající se bezprecedentního diktátu „odzbrojit legální držitele zbraní“. Znám názory, které jste nejen Vy, ale i řada dalších osobností veřejně prezentoval, nicméně jsem poněkud rozpačitý z vyjádření např. pana premiéra, který se nechal slyšet, že směrnici „pravděpodobně“ nepodpoří.

Veškeré snahy o odzbrojení legálních držitelů zbraní pouze nahrávají určitým kruhům a případné přijetí navrhovaných drastických opatření (zvláště v současné době) znemožní legálním držitelům zbraní jakoukoliv obranu v případě ohrožení. Každý občan přitom má právo bránit svůj život, zdraví a majetek. A nejde jen o osobní ochranu.

Jakékoliv tvrzení, že pokud ve společnosti nebudou žádné legálně držené zbraně, bude svět bezpečný, je naprostá utopie, kterou nemůže nikdo s racionálním myšlením myslet vážně. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a okolo nás není svět beze zbraní. Naopak, v případě odzbrojení obyvatelstva, které je v současné době podle platných zákonných norem legálním držitelem zbraní, ať již za účelem sportovní střelby, výkonu myslivosti či osobní ochrany, dojde k tomu, že se značná část (ne-li drtivá většina) přesune do ilegální sféry, kde nad nimi nebude mít policie žádnou kontrolu a naopak se mohou dostat do rukou těch, kteří by je do rukou nikdy dostat neměli. Z toho logicky vyplývá zásadní ohrožení obyvatel, ke kterému v budoucnu může dojít.

Nejde přitom jen o možnou ochranu či obranu obyvatel. Řada zbraní v držení legálních držitelů zbraní jsou zbraněmi sbírkovými s obrovskou hodnotou. Tito lidé věnovali své sbírce obrovské množství času a peněz a pro leckteré se jejich sbírka stala i smyslem života. Starají se o své zbraně, udržují je ve výborném stavu a dokonce z nich ani nestřílí, aby nedošlo k poškození či jinému znehodnocení. Pominout nelze ani fakt, že sbírkové zbraně jsou i formou investic stejně jako stará auta, starožitnosti, umělecká díla a podobně. Omezení držení těchto zbraní pak v podstatě znamená, že stát neochránil investice svých obyvatel.

Jak by se asi tvářili úředníci, kteří nesmyslně navrhují tato naprosto nelogická a do svobod člověka zasahující opatření, kdyby si jiná skupina v europarlamentu prosadila, že jim zabaví sbírku veteránů, protože nesplňují dnešní emisní a bezpečnostní předpisy.

Ohroženou skupinou nejsou jen lidé, kteří mají zbraň „pro jistotu“ v trezoru, ale i sportovní střelci, myslivci a ve svém důsledku i lidé, kteří žádné zbraně nevlastní. Návrh komise EU dělá z občanů ovce, které se budou muset smířit s jakýmkoliv násilím, které se vůči nim může vyskytnout. V případě přijetí směrnice nebudou mít možnost se účinně bránit.

Sportovní disciplíny jako je IPSC zmizí i přes to, že tréninku a soutěžím sportovci často obětovali velmi mnoho úsilí, odříkání v osobním životě i financí. Tovární střelci přijdou o zdroj obživy, sportovní kluby zaniknou, zbrojovky přijdou o výraznou (ne-li majoritní) část produkce, prodejci zavřou prodejny a zaměstnance pošlou na pracovní úřad a vše co roky budovali, bude zničeno.

Majitelé střelnic přijdou o zákazníky a investice, které do vybudování svých střeleckých areálů investovali. A opět to budou ti, kteří se roky snažili něco vybudovat, které diktát několika „pomazaných hlav“ pošle na pracovní úřad a posléze do důchodu, ze kterého se neuživí.

Nechci dávat současné aktivity „komise“ do souvislostí s událostmi poslední doby, které soudným lidem nejdou do hlavy, ale jistě stojí za připomenutí, že naprostá většina „průšvihů“ spáchaných s palnou zbraní spadá do kategorie „selhal stát“. Nelze opominout fakt, že za většinou masakrů spáchaných střelnou zbraní stojí fatální selhání bezpečnostních složek a tyto masakry by se nestaly při důsledném plnění povinností a uplatňování práv odpovědných státních složek. Selhání bezpečnostních složek však není důvod k tomu, aby se plošně zakázalo užívání zbraní těmi občany, kteří dodržují ustanovení zákona dané země a kteří jsou díky držení zbraní mnohem odpovědnější než většina ostatního obyvatelstva. Naopak by se měla vyvodit odpovědnost právě u bezpečnostních složek, které mají příslušnou agendu na starosti.

Nevěřím, že se aktivity komise zastaví a v případě schválení bude postupně následovat další omezení. Bude stačit, když si někdo spočítá, ke kolika zranění došlo za určitou dobu při lovu a omezí se lovecké kulovnice, pak se někdo postřelí vlastní neopatrností malorážnou pistolí a v zájmu ochrany všech obyvatel EU zakážeme malorážky. Protože paintball může vychovávat k terorismu, zakážeme paintballové a airsoftové zbraně, o vzduchovkách nemluvě.

A co teprve pepřové spreje, co kdyby potom agresorovi vyhrkly slzy….

Pane ministře, jsem zákonů dbalý člověk, sportovní střelec, držitel zbrojního průkazu a držitel zbrojní licence. Odpovědný život se zbraněmi je to, co chci mít i nadále jako koníčka i zaměstnání a nemohu se smířit s tím, že někdo, kdo si myslí, že ví, jak bude všem nejlíp, mi zakáže dělat to, pro co jsem se rozhodl. Za sebe netvrdím, že bez zbraní žít nemohu, nicméně rozhodně musím říci, že NECHCI. Nejedná se jen o investice, které jsem do svého podnikání vložil (i když ani ty nejsou zanedbatelné a v případě schválení směrnice nenávratné) ani to není nějaký pocit člověka, kterému zbraň dodává imaginární pocit bezpečí. Jsem ale realista a bez zbraní jsme potenciálně opravdu ovce vedené na porážku. V ČR máme mnoho zkušeností s nadvládou jiných mocností a opravdu bych ocenil, kdyby se konečně jednou naši představitelé ukázali jako lidé, kteří stojí za svými občany, neprodají stát diktátorům a budou hájit národní zájmy.

Nejsem přítelem konspiračních teorií ale v tomto případě to „hodně smrdí“. Pokud Holandsko chce omezit držení zbraní, ať si to řeší na národní úrovni. Již jednou se jim to nepodařilo a tak to zkouší na úrovni EU, kde k tomu získali další lobistické skupiny. Myslím, že právě zákony o zbraních a střelivu, jakož i zákony týkající se armád a ostatních bezpečnostních složek jsou výhradně ve svrchované kompetenci jednotlivých států (v souladu se smlouvami na toto téma uzavřenými). Diktát „rádoby superstátu“ EU je nepřístojný a měl by být jasně a jednoznačně odmítnut.

Myslím, že máme jeden z nejlepších zákonů o zbraních a střelivu a jsem za něj vděčný. Je vyvážený, dovoluje odpovědným občanům držet a užívat zbraně v rozsahu příslušného oprávnění a přitom pamatuje na kontroly i postihy.

Záměrně jsem se nezmínil o statistikách, které jasně hovoří o tom, že ve společnosti, kde jsou legálně držené zbraně součástí běžného života, klesá kriminalita, ani o mnoha dalších faktech. Dalo by se na toto téma popsat mnoho set stran. Statistiky se dají vykládat různě (jak nám již komise předvedla) a obyčejný selský rozum je to, co všem těm „inženýrům světa“ chybí.

Pane ministře, nejsem člověk který se snadno vyjadřuje písemným projevem. Raději si vše vyříkám. Je to rychlejší, otevřenější a přirozenější. Nicméně to, co se nyní děje mi nedává příliš prostoru a tak se na Vás touto formou obracím s žádostí, abyste se pokusil přesvědčit ostatní zúčastněné k odmítnutí navrhované směrnice a v případě přijetí směrnice tento diktát důrazně a jednoznačně odmítl.

Ano, jsme součástí Evropské Unie. ALE NEBUĎME OVCE.

S vírou ve vítězství zdravého rozumu
Pavel Cink 
tel +420 284 841 135     mail shop@sportdefence.cz